سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات مطرح در جامعه».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (3)

سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح فرازهایی از زیارت عاشورا».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق با سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات وهابیت».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (3)

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «شرح فرازهایی از زیارت عاشورا».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات عزاداری».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1433 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1433 هجری قمری مطابق با سال 1390 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1432 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1432 هجری قمری مطابق با سال 1389 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1431 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1431 هجری قمری مطابق با سال 1388 هجری شمسی.

ادامه مطلب...