سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1435

سخنرانی ماه صفر سال 1435
سخنرانی دهه‌ی دوم ماه صفر سال 1435 هجری قمری مطابق سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه‌ی متقین».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1434

سخنرانی ماه صفر سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1423

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1423 هجری قمری مطابق سال 1380 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه 220 نهج البلاغة (عقل)» 

ادامه مطلب...