سخنرانی ماه محرم سال 1429 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1429 هجری قمری مطابق با سال 1386 هجری شمسی با موضوع «پاسخ به شبهات عزاداری».

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1429

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1429 هجری قمری مطابق با سال 1387 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1428 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1428 هجری قمری مطابق با سال 1385 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1428 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1428 هجری قمری مطابق با سال 1385 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1428

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1428 هجری قمری مطابق با سال 1386 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1427 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1427 هجری قمری مطابق با سال 1384 هجری شمسی.
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1427 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1427 هجری قمری مطابق با سال 1384 هجری شمسی، با موضوع «رقت قلب».

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1427

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1427 هجری قمری مطابق با سال 1385 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1426 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1426 هجری قمری مطابق با سال 1383 هجری شمسی با موضوع «دوستی و صفات دوست».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1426 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1426 هجری قمری مطابق با سال 1383 هجری شمسی با موضوع «قساوت قلب».

ادامه مطلب...