سخنرانی ماه رمضان سال 1436 - (1)

سخنرانی ماه رمضان سال 1436 - (1)

سخنرانی ماه مبارک سال 1436 هجری قمری، مطابق با سال 1394 هجری شمسی، با موضوع «شرح و توضیح سور جزء 30 قرآن کریم».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1432

سخنرانی ماه رمضان سال 1432 هجری قمری، مطابق با سال 1390 هجری شمسی.

ادامه مطلب...