اعطای روزی از جانب خداوند متعال (2)

اعطای روزی از جانب خداوند متعال (2)

کار و زندگی انسان را خداوند باید درست کند؛ کار را باید خداوند جور کند. سه‌راه امین حضور جایی است که خانه‌ی امین الدوله وزیر مظفرالدین شاه در آن قرار دارد. زمانی که امین الدوله با خَدَم و حَشَم از آن‌جا عبور می‌کرده، گاهی فقرا در کنار درب خانه‌اش جمع می‌شدند و از وی چیزی درخواست می‌کردند. روزی قبل از آن‌که از خانه خارج شود، می‌شنود که دو فقیر در حال بحث با یک‌دیگرند. یکی می‌گوید که کار ما این‌قدر خراب است که باید کارمان را خدا درست کند. دیگری می‌گفت: نه؛ امین الدوله که از خانه بیرون بیاید، کارمان را درست می‌کند. کار را باید امین الدوله درست کند.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی.
ادامه مطلب...

اعطای روزی از جانب خداوند متعال (1)

اعطای روزی از جانب خداوند متعال (1)

ما تصور اشتباهی از گناه و به دنبال آن مغفرت و آمرزش در ذهن داریم. گناه حادثه و عملی نیست که فقط یک آسیب به ما وارد کند؛ بلکه می‌تواند آثار متعددی در جوانب مختلف داشته باشد. گناه در عمر و برکت آن و در مال و روزی ما اثر می‌کند.

إِنَ‏ الرَّجُلَ‏ لَیُذْنِبُ‏ الذَّنْبَ‏ فَیُدْرَأُ عَنْهُ الرِّزْق‏.[1] گاهی اثر گناه انسان‌ها این است که از روزی مقدر خود محروم می‌شوند. برای مثال مقدّر بوده در اثر تلاش و کسب و کار من، امروز یک مشتری خوب نصیبم شود و با معامله‌ای حلال سود خوبی به من برسد اما گناه می‌کنم و در اثر آن مشتری می‌آید و به مغازه‌ی من نگاهی می‌کند ولی به دلش نمی‌افند که از این مغازه خرید کند. این‌که به ذهن ما می‌افتد از این مغازه خرید کنیم نه مغازه‌ی کناری، کار خداوند متعال است. مکان‌هایی که بورس اجناس به خصوصی است و تعداد زیادی مغازه اجناس یکسانی دارند، این مسئله بیش‌تر به چشم می‌آید.

ادامه مطلب...