دوره‌ی آموزشی ابواب تقلید، طهارت، صلاة، صوم و مکاسب کتاب منهاج الصالحین آیت الله سیستانی.