سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی.