سخنرانی ماه رمضان سال 1436 - (1)

سخنرانی ماه رمضان سال 1436 - (1)

سخنرانی ماه مبارک سال 1436 هجری قمری، مطابق با سال 1394 هجری شمسی، با موضوع «شرح و توضیح سور جزء 30 قرآن کریم».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1435 - (1)

سخنرانی ماه رمضان سال 1435 - (1)

سخنرانی ماه مبارک سال 1435 هجری قمری، مطابق یا سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح و توضیح سور جزء 30 قرآن کریم».

ادامه مطلب...