احکام امر به معروف و نهی از منکر

احکام امر به معروف و نهی از منکر


ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر».

ادامه مطلب...