مدارا در زندگی

در بعضی از روایات است که پیغمبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نشد جبرئیل یک بار بر من نازل شود و به من دستور ندهد که با مردم مدارا نکنم.

مدارا یعنی تحمل دیگران با خوش‌خلقی. این خلصت به همه‌ی افراد توصیه شده و اساساً بیان شده که: مداراة الناس نصف العقل؛[1] نیمی از عقل در گرو مدارای با مردم است. خانمی که با شوهرش مدارا نمی‌کند، از این نیمه محروم است! البتّه تکلیف نیمه‌ی دیگر جداست که در مورد آن چه می‌کند. آقایی هم که در منزل مدارا نمی‌کند این نیمه را ندارد. این‌چنین نیست که فقط مردان مکلّف به مدارا با خانم‌ها باشند؛ خانم‌ها هم باید با آقایان مدارا کنند. فقط وظیفه‌ی پدر نیست که با فرزندش مدارا کند؛ بلکه فرزند نیز بایستی با پدرش مدارا کند. اساساً مدارا تکلیف همه‌ی افراد است. همه باید یک‌دیگر را تحمّل کنیم. اگر بنا بر این باشد و این روش در پیش گرفته شود ـ‌که همه با هم مدارا کنندـ نتیجه‌ی آن یک زندگی خوب خواهد بود. بالأخره آدم‌ها سلایق مختلفی دارند، روش‌های گوناگونی دارند و ناچاراً برخوردهایی پیش خواهد آمد؛ نمی‌شود جامعه‌ای تشکیل شود ـ هرچند اجتماع کوچک زن و شوهر در خانه ـ و اختلاف نظر و برخورد وجود نداشته باشد؛ امّا مهم، نوع مواجهه با آن است و راه‌حلّ آن مداراست.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق با سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «عوامل مؤثر بر تربیت».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1435

سخنرانی ماه صفر سال 1435
سخنرانی دهه‌ی دوم ماه صفر سال 1435 هجری قمری مطابق سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه‌ی متقین».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1434

سخنرانی ماه صفر سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1433 - (2)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1433 هجری قمری مطابق سال 1390 هجری شمسی با موضوع «شرح وصیت امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1431 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1431 هجری قمری مطابق با سال 1388 هجری شمسی، با موضوع «وصیت امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی».
ادامه مطلب...

سایر مراسم ها سال 1430

مجموعه سخنرانی‌های سال 1430 هجری قمری.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1426 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1426 هجری قمری مطابق با سال 1383 هجری شمسی با موضوع «دوستی و صفات دوست».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1426 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1426 هجری قمری مطابق با سال 1383 هجری شمسی با موضوع «قساوت قلب».

ادامه مطلب...