سخنرانی فاطمیه سال 1430

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1430 هجری قمری مطابق با سال 1388 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سایر مراسم ها سال 1430

مجموعه سخنرانی‌های سال 1430 هجری قمری.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1429 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1429 هجری قمری مطابق با سال 1386 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1429 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1429 هجری قمری مطابق با سال 1386 هجری شمسی با موضوع «پاسخ به شبهات عزاداری».

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1429

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1429 هجری قمری مطابق با سال 1387 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1428 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1428 هجری قمری مطابق با سال 1385 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1428 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1428 هجری قمری مطابق با سال 1385 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1428

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1428 هجری قمری مطابق با سال 1386 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1427 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1427 هجری قمری مطابق با سال 1384 هجری شمسی.
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1427 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1427 هجری قمری مطابق با سال 1384 هجری شمسی، با موضوع «رقت قلب».

ادامه مطلب...