سخنرانی ماه صفر سال 1438 هجری قمری مطابق با سال 1395 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

جلسه اول

احکام:

 

دریافت
حجم: 18.7 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:


دریافت
حجم: 18.1 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه سوم

احکام:


دریافت
حجم: 15.1 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه چهارم

احکام:

 

دریافت
حجم: 15.7 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:


جلسه پنجم

احکام:


دریافت
حجم: 16.8 مگابایت

بحث اصلی:


روضه: