سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1438 هجری قمری مطابق با سال 1395 هجری شمسی با موضوع «راه‌های تقویت دین‌داری».

جلسه اول

احکام:


دریافت
حجم: 18.4 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه دوم

احکام:


دریافت
حجم: 17.4 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه سوم

احکام:


دریافت
حجم: 16.1 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه چهارم

احکام:


دریافت
حجم: 18.2 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه پنجم

احکام:


دریافت
حجم: 19.4 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه ششم

احکام:


دریافت
حجم: 18.8 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه هفتم

احکام:


دریافت
حجم: 19.5 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه هشتم

احکام:


دریافت
حجم: 14.3 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه نهم

احکام:


دریافت
حجم: 16.3 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه دهم

احکام:


دریافت
حجم: 15.9 مگابایت

بحث اصلی:


روضه: