سخنرانی ماه صفر سال 1437 هجری قمری مطابق با سال 1394 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

جلسه اول

احکام:

 

حجم: 17.7 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:


حجم: 18.9 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه سوم

احکام:


حجم: 19.2 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه چهارم

احکام:


حجم: 18.2 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


جلسه پنجم

احکام:بحث اصلی:


روضه: