سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1437 هجری قمری مطابق سال 1394 هجری شمسی، با موضوع «شرح فرازهایی از زیارت عاشورا».

جلسه اول

احکام:

شرط تحویل دادن مال در هدیه دادن برای انتقال مالکیت

دریافت
حجم: 14.9 مگابایت

بحث اصلی:

شرح زیارت عاشور؛ فراز: لَقَد عَظُمَت المُصیبَة وَ جَلَّت وَ عَظُمَتِ المُضیبَة بِکَ عَلَینَا وَ عَلی جَمیعِ اهلِ الاسلام وَ جَلَّت وَ عَظُمَت مُصیبتُکَ فی السماوات عَلی جَمیعِ اَهلِ السماوات.

روضه:

حضرت علی اصغر(علیه‌السلام)

جلسه دوم

احکام:

معنای تحویل دادن هبه

دریافت
حجم: 15.7 مگابایت

بحث اصلی:

شرح زیارت عاشور؛ فراز: لَقَد عَظُمَت المُصیبَة وَ جَلَّت وَ عَظُمَتِ المُضیبَة بِکَ عَلَینَا وَ عَلی جَمیعِ اهلِ الاسلام وَ جَلَّت وَ عَظُمَت مُصیبتُکَ فی السماوات عَلی جَمیعِ اَهلِ السماوات.

روضه:

امام کاظم(علیه‌السلام)

جلسه سوم

احکام:

معنای تحویل دادن هبه

دریافت
حجم: 15.5 مگابایت

بحث اصلی:

شرح زیارت عاشور؛ فراز: فَلَعَن الله امّةً اسَّسَت أساس الظّلم عَلَیکُم أهلَ البَیت.

روضه:

حضرت رقیه(علیهاالسلام)

جلسه چهارم

احکام:

هدیه کردن اموال قبل از مرگ

دریافت
حجم: 17.9 مگابایت

بحث اصلی:

شرح زیارت عاشورا؛ آیا ائمه به کار غاصبان حکومت راضی شدند؟

روضه:

حضرت عباس(علیه‌السلام)

جلسه پنجم

احکام:

اخلال در نماز برای جاهل مقصر

دریافت
حجم: 17 مگابایت

بحث اصلی:

نقش حضرت زین العابدین(علیه‌السلام) در نشر تشیع

روضه:

ورود کاروان اسرا به شام

جلسه ششم

احکام:

اخلال در نماز برای جاهل قاصر

دریافت
حجم: 16.6 مگابایت

بحث اصلی:

نقش حضرت زین العابدین(علیه‌السلام) در نشر تشیع

روضه:

حضرت علی اصغر(علیه‌السلام)

جلسه هفتم

احکام:

خمس هدیه

دریافت
حجم: 15.4 مگابایت

بحث اصلی:

شرح زیارت عاشورا؛ جایگاه لعن در دین

روضه:

حضرت علی اکبر(علیه‌السلام)

جلسه هشتم

احکام:

-

دریافت
حجم: 13.8 مگابایت

بحث اصلی:

شرح زیارت عاشورا؛ شبهات مربوط به لعن

روضه:

امام رضا(علیه‌السلام)

جلسه نهم

احکام:

تأخیر در ادای مال و دین

دریافت
حجم: 16.5 مگابایت

بحث اصلی:

شرح زیارت عاشورا؛ شبهات مربوط به لعن

روضه:

حضرت زهرا(علیهاالسلام)