سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1437 هجری قمری مطابق با سال 1394 هجری شمسی با موضوع «تغییر ناپذیری احکام دین».

جلسه اول

احکام:

وصیت کردن به نماز و روزه و پرداخت بدهی

دریافت
حجم: 17.4 مگابایت

بحث اصلی:

تغییر ناپذیری احکام اسلام

روضه:

روایت ریان بن شبیب، حضرت مسلم7

جلسه دوم

احکام:

پرداخت قرض متوفی

دریافت
حجم: 16.8 مگابایت

بحث اصلی:

تفاوت معنای اجتهاد بین شیعه و اهل سنت

روضه:

ورود کاروان سید الشهدا7 به مدینه

جلسه سوم

احکام:

تعریف غنا

دریافت
حجم: 17.9 مگابایت

بحث اصلی:

تغییر ناپذیری احکام اسلام

روضه:

حضرت رقیه3

جلسه چهارم

احکام:

ولیّ طفل

دریافت
حجم: 19.1 مگابایت

بحث اصلی:

آیا دین پاسخ گوی همه ی مشکلات است؟

روضه:

حضرت حر

جلسه پنجم

احکام:

تصرف در ملک صغیر
دریافت
حجم: 16.2 مگابایت

بحث اصلی:

آیا عمل به دین باعث سعادت دنیوی می‌شود؟

روضه:

امام حسن7

جلسه ششم

احکام:

مالکیت هدیه‌ای که هنگام تولد نوزاد می‌آورند

دریافت
حجم: 17.2 مگابایت

بحث اصلی:

حوزه‌ی پاسخ‌گویی دین

روضه:

حضرت قاسم بن حسن8

جلسه هفتم

احکام:

همراه داشتن موی حیوان حرام‌گوشت در نماز
دریافت
حجم: 16.5 مگابایت

بحث اصلی:

احکام اولیه و ثانویه

روضه:

عطش، حضرت علی اصغر7

جلسه هشتم

احکام:

استفاده از شئ مشکوک به نجاست

دریافت
حجم: 17.3 مگابایت

بحث اصلی:

جایگاه صبر در دین

روضه:

حضرت علی اکبر7

جلسه نهم

احکام:

باقی ماندن عین نجاست به لباس
دریافت
حجم: 18 مگابایت

بحث اصلی:

صبر بر طاعت

روضه:

حضرت عباس7

جلسه دهم

احکام:

مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد

دریافت
حجم: 17.1 مگابایت

بحث اصلی:

رابطه‌ی صبر و حسادت

روضه:

وداع سیدالشهدا7