سخنرانی ماه صفر سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

جلسه اول

احکام:

 

دریافت
حجم: 19.2 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

شرایط وجوب امر به معروف، شرط دوم: علم به قصد ارتکاب معصیت در آینده

 دریافت

حجم: 16.3 مگابایت

بحث اصلی:

شرح خطبه‌ی متقین: قُلُوبُهُمْ‏ مَحْزُونَة.

روضه:

 امام رضا7

جلسه سوم

احکام:

 شرایط وجوب امر به معروف، شرط سوم: احتمال تأثیر

دریافت
حجم: 17.8 مگابایت

بحث اصلی:

 شرح خطبه‌ی متقین: قُلُوبُهُمْ‏ مَحْزُونَة.

روضه:

 حضرت علی اصغر7

جلسه چهارم

احکام:

 شرایط وجوب امر به معروف، شرط سوم: احتمال تأثیر

دریافت
حجم: 16.5 مگابایت

بحث اصلی:

 شرح خطبه‌ی متقین: شُرُورُهُمْ مَأْمُونَة.

روضه:

 حضرت عباس7

جلسه پنجم

احکام:

 شرایط وجوب امر به معروف، شرط چهارم: عدم وجود مفسده

دریافت
حجم: 18.2 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح خطبه‌ی متقین: شُرُورُهُمْ مَأْمُونَة وَ أَجْسَادُهُمْ نَحِیفَة.

روضه:

 ورود جابر به کربلا