سخنرانی ماه مبارک سال 1436 هجری قمری، مطابق با سال 1394 هجری شمسی، با موضوع «شرح و توضیح سور جزء 30 قرآن کریم».

جلسه اول

احکام:

افرادی که روزه بر آنان واجب نیست (ذو العطاش و شیخ و شیخه)

دریافت
حجم: 11.7 مگابایت

بحث اصلی:

 تذکری پیرامون استفاده از ماه مبارک رمضان

روضه:

حضرت علی اکبر (علیه‌السلام) 

جلسه دوم

احکام:

روزه‌ی زن باردار و شیرده

دریافت
حجم: 13.9 مگابایت

بحث اصلی:

لزوم توجّه به حجت خدا

روضه:

فرازی از زیارت ناحیه

جلسه سوم

احکام:

تفاوت مبطل بودن خوردن و آشامیدن در نماز با روزه

دریافت
حجم: 13.5 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی کافرون (شأن نزول، معنای عبادت) 

روضه:

حضرت عباس (علیه‌السلام)

جلسه چهارم

احکام:

خوردن و آشامیدن در حال روزه

دریافت
حجم: 13.7 مگابایت

بحث اصلی:

 شرح سوره‌ی کافرون (معنای عبادت)

روضه:

حضرت علی اصغر (علیه‌السلام)

جلسه پنجم

احکام:

 -

دریافت
حجم: 11.7 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی کافرون (معنا و آثار عبادت)

روضه:

امام حسن (علیه‌السلام) 

جلسه ششم

احکام:

فرو دادن بزاق برای روزه‌دار

دریافت
حجم: 13.8 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی کافرون

روضه:

ورود کاروان سیدالشهدا (علیه‌السلام) به شام 

جلسه هفتم

احکام:

خوردن غذایی که به فضای دهان بازگشته است 

دریافت
حجم: 10 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ناس (احترام به سادات)

روضه:

جناب حر (سلام الله علیه)

جلسه هشتم

احکام:

 کفّاره‌ی روزه

دریافت
حجم: 13.5 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ناس (اختصاصات سادات)

روضه:

حضرت زهرا (علیهاالسلام)

جلسه نهم

احکام:

انجام مبطل روزه از سر اضطرار، فراموشی و عمد 

دریافت
حجم: 14.2 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ناس (کوثر بودن ائمه)، مقایسه‌ی سوره‌ی ناس و نصر، فضائل حضرت خدیجه (علیهاالسلام)

روضه:

 دفن سیدالشهدا (علیه السلام)

جلسه دهم

احکام:

روزه‌ی مسافر

دریافت
حجم: 15.1 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ناس (معنای نحر)، فضائل حضرت خدیجه

روضه:

حضرت زهرا (علیهاالسلام)

جلسه یازدهم

احکام:

روزه‌ی مسافر

دریافت
حجم: 13.6 مگابایت
 

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ناس (معنای نحر)

روضه:

حضرت رقیه (علیهاالسلام)

 

جلسه دوازدهم

احکام:

- 

دریافت
حجم: 10.5 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ماعون (وَ لا یَحاضّونَ عَلی طَعامِ المسکین)

روضه:

حضرت قاسم بن حسن (علیهماالسلام)

 

جلسه سیزدهم

احکام:

قصد ده روز برای مسافر

 

دریافت
حجم: 13.6 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ماعون (فَوَیلٌ لِلمُصَلّین)

روضه:

خطبه‌ی حضرت زینب (علیها‌السلام) در کوفه

 

جلسه چهاردهم

احکام:

برگشتن از قصد ده روز، راه رفتن در حال وضو

دریافت
حجم: 13.9 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ماعون (فَوَیلٌ لِلمُصَلّین)

روضه:

مجلس یزید

 

جلسه پانزدهم

احکام:

کفّاره‌ی تأخیر

 
دریافت
حجم: 13.5 مگابایت
 

بحث اصلی:

تفاوت شیعه و محب اهل بیت

روضه:

حضرت عبد الله بن حسن (علیهماالسلام)

 

جلسه شانزدهم

احکام:

قصد قطع و قاطع در روزه

دریافت
حجم: 15.3 مگابایت
 

بحث اصلی:

تذکری پیرامون امام زمان (دعاهای عصر جمعه)

روضه:

عطش

 

جلسه هفدهم

احکام:

کفّاره‌ی تأخیر

دریافت
حجم: 14.2 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ماعون (فَوَیلٌ لِلمُصَلّین، الّذینَ هُم یُراعون)

روضه:

مظلومیت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، شهادت حضرت زهرا(علیهاالسلام)

 

جلسه هجدهم

احکام:

دروغ بستن به خدا و پیغمبر و ائمه (علیهم‌السلام)

 
 
دریافت
حجم: 14.1 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ماعون (الّذینَ هُم یُراعون)

روضه:

ضربت خوردن امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)

 

جلسه نوزدهم

احکام:

پرداخت کفّاره‌ی دیگران، تفاوت دادن مد طعام با اطعام

 
 
دریافت
حجم: 15.4 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ماعون (الّذینَ هُم یُراعون)

روضه:

شهادت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)

 

جلسه بیستم

احکام:

بقای بر جنابت

 

دریافت
حجم: 14.9 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ماعون (الّذینَ هُم یُراعون)

روضه:

شهادت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)

جلسه بیست و یکم

احکام:

اماله کردن

 

دریافت
حجم: 13.9 مگابایت

 

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ماعون (الّذینَ هُم یُراعون)

روضه:

فرازهایی از زیارت ناحیه

جلسه بیست و دوم

احکام:

وظیفه‌ی افرادی که نمی‌توانند روزه بگیرند

دریافت
حجم: 17.9 مگابایت

بحث اصلی:

شرح سوره‌ی ماعون (وَ یَمنَعونَ الماعون)

روضه:

حضرت علی اصغر(علیه‌السلام)

جلسه بیست و سوم

احکام:

وظیفه‌ی افرادی که نمی توانند روزه بگیرند

 

دریافت
حجم: 15.8 مگابایت

بحث اصلی:

شرح و توضیح سوره‌ی فیل

روضه:

حضرت علی اکبر (علیه‌السلام)

جلسه بیست و چهارم

احکام:

زکات فطره: تعریف فقیر

 

دریافت
حجم: 17.9 مگابایت

بحث اصلی:

شرح و توضیح سوره‌ی فیل (حکمت الهی)

روضه:

امام رضا (علیه‌السلام)

جلسه بیست و پنجم

احکام:

زکات فطره: شرایط گیرنده ی زکات، فطریه سادات

 

دریافت
حجم: 16.2 مگابایت

بحث اصلی:

شرح و توضیح سوره‌ی قریش، تذکّری پیرامون پایان ماه مبارک

روضه:

وداع سیدالشهدا (علیه‌السلام)

جلسه بیست و ششم

احکام:

زکات فطره: آنچه می‌توان به عنوان زکات داد، خارج کردن زکات از مال، عوض کردن زکات

دریافت
حجم: 13.8 مگابایت

بحث اصلی:

شرح دعای وداع ماه مبارک سید الساجدین

روضه:

حضرت زهرا (علیها السلام)

جلسه بیست و هفتم

احکام:

رؤیت ماه

 

دریافت
حجم: 13.5 مگابایت

بحث اصلی:

شرح دعای امام سجاد در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

روضه:

ورود کاروان سیدالشهدا(علیه‌السلام) به مدینه