سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح فرازهایی از زیارت عاشورا».

جلسه اول

احکام:

انواع قسم

دریافت
حجم: 16.3 مگابایت

بحث اصلی:

شرح فراز: السلام علیک یا ثار الله و بن ثاره؛ پاسخ به سؤال: آیا انتقام گرفتن امری خلاف اخلاق نیست؟ (پاسخ اول)

روضه:

فرازهایی از زیارت ناحیه

جلسه دوم

احکام:

انواع قسم

دریافت
حجم: 17 مگابایت

بحث اصلی:

شرح فراز: السلام علیک یا ثار الله و بن ثاره؛ پاسخ به سؤال: آیا انتقام گرفتن امری خلاف اخلاق نیست؟ (پاسخ دوم)

روضه:

کلمات حضرت زینب3 در کربلا

جلسه سوم

احکام:

انواع قسم

دریافت
حجم: 17.6 مگابایت

بحث اصلی:

شرح فراز: السلام علیک یا ثار الله و بن ثاره؛ پاسخ به سؤال: آیا انتقام گرفتن امری خلاف اخلاق نیست؟ (پاسخ سوم)

روضه:

حضرت رقیه3

جلسه چهارم

احکام:

اضافه شدن آب خارجی در وضو

دریافت
حجم: 17.7 مگابایت

بحث اصلی:

شرح فراز: الوتر الموتور

روضه:

امام حسن7

جلسه پنجم

احکام:

جهر و اخفات در نماز

دریافت
حجم: 17.9 مگابایت

بحث اصلی:

نکاتی پیرامون زندگانی امام سجاد7

روضه:

امام سجاد7

جلسه ششم

احکام:

نماز با لباس و بدن نجس

دریافت
حجم: 19.1 مگابایت

بحث اصلی:

شرح فراز: السلام علیک و علی الارواح التی حلت بفنائک

روضه:

امام کاظم7

جلسه هفتم

احکام:

مسح در وضو

دریافت
حجم: 18.1 مگابایت

بحث اصلی:

شرح فراز: علیکم منی جمیعاً سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اهل السماوات (تکالیف ویژه ی حجج الهی)

روضه:

حضرت علی اکبر7

جلسه هشتم

احکام:

وظیفه وراث در برابر مال متوفی

دریافت
حجم: 20.2 مگابایت

بحث اصلی:

شرح فراز: علیکم منی جمیعاً سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اهل السماوات (شادی در عاشورا در تعالیم عرفا)

روضه:

حضرت عباس7

جلسه نهم

احکام:

وظیفه وراث در برابر مال متوفی

دریافت
حجم: 16.6 مگابایت

بحث اصلی:

شرح فراز: علیکم منی جمیعاً سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبه بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اهل السماوات (شادی در عاشورا در تعالیم عرفا)

روضه:

حضرت زهرا3