سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات مطرح در جامعه».

مراسم سیاه‌پوشان

احکام:

 ریا

دریافت
حجم: 16.5 مگابایت

بحث اصلی:

نکاتی پیرامون خدمت در هیئات حسینی

روضه:

 حضرت علی اکبر7

جلسه اول

احکام:

فراموش کردن جزئی از نماز

دریافت
حجم: 16.2 مگابایت

بحث اصلی:

پاسخ به شبهه: چرا با وجود وعده‌ی الهی برای استجابت دعا، شخص با دعا به حاجت خود نمی رسد؟

روضه:

روایت ریان بن شبیب

جلسه دوم

احکام:

شک در انجام جزئی از نماز

دریافت
حجم: 18.2 مگابایت

بحث اصلی:

پاسخ به شبهه: با توجه به مهربانی خدا، چه دلیلی برای درخواست از ائمه وجود دارد؟

روضه:

ورود کاروان سید الشهداء7 به کربلا

جلسه سوم

احکام:

وجود مانع در اعضای وضو و غسل

دریافت
حجم: 20.3 مگابایت

بحث اصلی:

پاسخ به شبهه: چرا خدای ارحم الراحمین بندگان خود را تکلیف می‌کند؟

روضه:

 حضرت رقیه3

جلسه چهارم

احکام:

کیفیت صحیح تیمم

دریافت
حجم: 22.8 مگابایت

بحث اصلی:

پاسخ به شبهه: چرا خدای ارحم الراحمین بندگان خود را تکلیف می‌کند؟

روضه:

جناب حر7

جلسه پنجم

احکام:

تصرف در ملک غیر

دریافت
حجم: 23.2 مگابایت

بحث اصلی:

تکمیل بحث شب گذشته، پاسخ به شبهه: چرا خدای ارحم الراحمین بندگان خویش را عقوبت می کند؟

روضه:

حضرت عبد الله بن الحسن8

جلسه ششم

احکام:

تصرف در مالی که خمس آن پرداخت نشده

دریافت
حجم: 21.6 مگابایت

بحث اصلی:

تکمیل بحث شب گذشته، تناسب عمل و جزا در نظام عدل الهی

روضه:

حضرت قاسم7

جلسه هفتم

احکام:

خوردن غذای نجس

دریافت
حجم: 20.9 مگابایت

بحث اصلی:

آثار محسوس و نامحسوس اعمال انسان

روضه:

عطش، حضرت علی اصغر7

جلسه هشتم

احکام:

شرایط تعلق اجره المثل به اجیر

دریافت
حجم: 22 مگابایت

بحث اصلی:

تکمیل بحث شب گذشته، محبوبیت دین نزد عاقل، بررسی احکام دشوار دین

روضه:

 حضرت علی اکبر7

جلسه نهم

احکام:

اجرت اجیر در شرایطی که موجر از کار منصرف شود

دریافت
حجم: 23.3 مگابایت

بحث اصلی:

تکمیل بحث شب گذشته، بررسی شبهاتی پیرامون شخصیت پیامبر9

روضه:

حضرت عباس7

جلسه دهم

احکام:

رد مظالم

دریافت
حجم: 19.8 مگابایت

بحث اصلی:

گریه برای امام حسین7 بهتر است یا عمل به فرمایشات حضرت؟

روضه:

سیدالشهدا7