سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

تصرف در ملک مشاع

دریافت
حجم: 17.4 مگابایت

بحث اصلی:

آثار متعدد اعمال انسان در عالم خلقت، دانایی حجج الهی: به این آثار، انواع برخورد افراد با این موضوع

روضه:

روایت ریان بن شبیب، حضرت مسلم7

جلسه دوم

احکام:

خمس سرمایه

دریافت
حجم: 18.2 مگابایت

بحث اصلی:

لزوم تسلیم در مقابل اخبارات ائمه: در مورد آثار اعمال

روضه:

ورود کاروان سید الشهدا7 به کربلا

جلسه سوم

احکام:

پرداخت خمس مالی که مالک قبلی آن موظف به پرداخت خمسش بوده

دریافت
حجم: 17.4 مگابایت

بحث اصلی:

عوامل موثر بر رزق: تقوا، صله‌ی رحم، تعقیب نماز صبح تا طلوع آفتاب

روضه:

حضرت رقیه3

جلسه چهارم

احکام:

پرداخت خمس مال مخمس

دریافت
حجم: 18.8 مگابایت

بحث اصلی:

اقسام رزق و کیفیت طلب آن

روضه:

حضرت حر;

جلسه پنجم

احکام:

وظیفه‌ی شخصی که سال خمسی‌اش فرا رسیده است

دریافت
حجم: 16.4 مگابایت

بحث اصلی:

نکاتی پیرامون رزق و کسب و کار، راه‌های افزایش رزق: نماز شب

روضه:

حضرت عبدالله بن حسن8

جلسه ششم

احکام:

سهم سادات در خمس

دریافت
حجم: 15.9 مگابایت

بحث اصلی:

مروری بر مباحث گذشته، عوامل افزایش رزق: سخا، حسن خلق، صدقه، استغفار، زیارت امام حسین7

روضه:

حضرت قاسم بن حسن8

جلسه هفتم

احکام:

رد مظالم

دریافت
حجم: 19.2 مگابایت

بحث اصلی:

راه به دست آوردن زندگی گوارا و پایدار

روضه:

عطش، حضرت علی اصغر7

جلسه هشتم

احکام:

شرایط وجوب پرداخت اجرة المثل

دریافت
حجم: 15.2 مگابایت

بحث اصلی:

نکاتی پیرامون شخصیت پیامبر اکرم9

روضه:

حضرت علی اکبر7

جلسه نهم

احکام:

پیرامون شرایط وجوب پرداخت اجرة المثل

دریافت
حجم: 17.1 مگابایت

بحث اصلی:

نکاتی پیرامون شخصیت حضرت ابوالفضل7، پاسخ به شبهه ی حاجت خواستن از آن حضرت

روضه:

حضرت عباس7

جلسه دهم

احکام:

سپرده گذاری و دریافت سود از بانک

دریافت
حجم: 19.7 مگابایت

بحث اصلی:

 محبت به ائمه مهم‌تر است یا پیروی از آنان؟ آیا طرح بحث محبت به ائمه:باعث تشویق به گناه است؟

روضه:

حوادث شب عاشورا