سخنرانی ماه مبارک سال 1435 هجری قمری، مطابق یا سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح و توضیح سور جزء 30 قرآن کریم».

جلسه اول

احکام:

استفاده از قطره و اسپری برای روزه‌دار

 دریافت

حجم: 11.6 مگابایت

بحث اصلی:

نکاتی پیرامون تفسیر قرآن، شرح و توضیح آیات اول، دوم سوره‌ی ناس

روضه:

 حضرت علی اصغر(علیه‌السلام)

جلسه دوم

احکام:

 مسواک زدن پس از خوردن سحری

حجم: 11.4 مگابایت 

بحث اصلی:

شرح و توضیح آیه‌ی سوم سوره‌ی ناس

روضه:

 بازگشت کاروان سیدالشهدا(علیه‌السلام) به مدینه، شهادت سیدالشهدا(علیه‌السلام)

جلسه سوم

احکام:

 اشخاصی که روزه بر آن‌ها واجب نیست

حجم: 10.9 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیه‌ی سوم سوره‌ی ناس

روضه:

 عطش سیدالشهدا(علیه‌السلام)

جلسه چهارم

احکام:

 وظیفه‌ی شخصی که به دلیل شغل خود، روزه برای او بسیار دشوار است.

 دریافت

حجم: 12 مگابایت

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیات سوم، چهارم، پنجم و ششم سوره‌ی ناس

روضه:

 مجلس یزید

جلسه پنجم

احکام:

 وظیفه‌ی روزه برای زنان باردار و شیرده

حجم: 12.3 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیات چهارم، پنجم و ششم سوره‌ی ناس

روضه:

 حضرت علی اکبر(علیه‌السلام)

جلسه ششم

احکام:

 وظیفه‌ی شخصی که روزه برای او ضرر دارد

حجم: 12.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 تذکری پیرامون وجود امام زمان(عجل ‌الله تعالی ‌فرجه‌ الشریف)

روضه:

 فرازهایی از زیارت ناحیه

جلسه هفتم

احکام:

 روزه‌ی شخص مسافر

 دریافت

حجم: 12.8 مگابایت

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیه‌ی اول سوره‌ی فلق (معنای استعاذه)

روضه:

 حضرت عباس(علیه‌السلام)

جلسه هشتم

احکام:

 شرایط مسافر

 دریافت

حجم: 12.8 مگابایت

بحث اصلی:

 شرح و توضیح سوره‌ی فلق

روضه:

دفن حضرت زهرا(علیهاالسلام)

جلسه نهم

احکام:

شرایط مسافر 

حجم: 15 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیه‌ی پنجم سوره‌ی فلق

روضه:

 حضرت خدیجه و حضرت زهرا(علیهماالسلام)

جلسه دهم

احکام:

 شرایط مسافر

 دریافت

حجم: 11.7 مگابایت

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیات اول و دوم سوره‌ی توحید

روضه:

 حضرت عباس(علیه‌السلام)

جلسه یازدهم

احکام:

 احکام وطن

حجم: 16.4 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیات اول و دوم سوره‌ی توحید، حکایت حاج علی بغدادی

روضه:

 شهادت سیدالشهدا(علیه‌السلام)


جلسه دوازدهم

احکام:

 روزه‌ی مسافر (زمان سفر)

 


دریافت
حجم: 13.1 مگابایت

بحث اصلی:

 تفاوت دعا برای تعجیل در فرج با استعجال

روضه:

 ندای صاحب الزمان(عجل‌الله تعالی‌فرجه‌الشریف) در هنگام ظهور


جلسه سیزدهم

احکام:

 وظیفه‌ی جاهل به احکام مسافر


 دریافت

حجم: 13.4 مگابایت

بحث اصلی:

شرح و توضیح آیات دوم، سوم و چهارم سوره‌ی توحید

روضه:

 امام حسن(علیه‌السلام)


جلسه چهاردهم

احکام:

 وظیفه‌ی شخصی که بیماری‌اش تا سال آینده ادامه پیدا می‌کند وو نمی‌تواند روزه بگیرد


حجم: 12.5 مگابایت 

بحث اصلی:

 نکاتی پیرامون شخصیت امام حسن مجتبی(علیه‌السلام)

روضه:

 دفن امام مجتبی(علیه‌السلام)

جلسه پانزدهم

احکام:

 مواردی که باطل شدن روزه کفاره ندارد: قصد قطع و قاطع، افطار به اکراه


حجم: 13.9 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیه‎ی اول سوره‌ی مسد، نکاتی پیرامون جنگ بدر

روضه:

 مجلس یزید

جلسه شانزدهم

احکام:

مواردی که باطل شدن روزه کفاره ندارد: بقای بر جنابت تا اذان صبح 


حجم: 15.4 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیات اول و دوم سوره‌ی مسد

روضه:

 شهادت سیدالشهدا(علیه‌السلام)

جلسه هفدهم

احکام:

 مواردی که باطل شدن روزه کفاره ندارد: فرو دادن غیر اختیاری آبحجم: 14.4 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیات سوم، چهارم و پنجم سوره‌ی مسد

روضه:

 امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)

جلسه هجدهم

احکام:

 مواردی که باطل شدن روزه کفاره ندارد: خوردن سحری در صورتی که شخص شک داشته باشد که اذان شده و بعد بفهمد اذان شده بودهحجم: 13.6 مگابایت 

بحث اصلی:

 سخنی پیرامون فضائل امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)

روضه:

 امیرالمؤمنین، سیدالشهدا(علیهماالسلام)

جلسه نوزدهم

احکام:

 وظیفه شخصی که در اثر جهل به مسائل شرعی روزه ی خود را باطل کرده است


حجم: 13.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 تذکری در مورد دین داری در آخرالزمان

روضه:

دفن امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)

جلسه بیستم

احکام:

وظیفه‌ی روزه برای شخص بیمار و ضعیف


 دریافت

حجم: 12.3 مگابایت

بحث اصلی:

 نکاتی پیرامون فضائل امیر المومنین (علیه السلام)

روضه:

 دفن امیر المومنین و حضرت زهرا (علیماالسلام)

جلسه بیست و یکم

احکام:

 افطار به حرام


 دریافت

حجم: 11.2 مگابایت

بحث اصلی:

 تذکری درباره‌ی شب قدر

روضه:

 حضرت علی اکبر (علیه السلام)

جلسه بیست و دوم

احکام:

 نشستن در نماز، شرایط وجوب زکات فطره


حجم: 13.2 مگابایت 

بحث اصلی:

 شأن نزول سوره‌ی نصر

روضه:

 شام غریبان

جلسه بیست و سوم

احکام:

 زکات فطره: شرایط وجوب و مقدار زکات


حجم: 11.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح سوره‌ی نصر

روضه:

 حضرت رقیه (علیها السلام)

جلسه بیست و چهارم

احکام:

 زکات فطره: آن‌چه می‌توان به عنوان زکات فطره داد


حجم: 12 مگابایت 

بحث اصلی:

شرح و توضیح آیه‌ی پایانی سوره‌ی نصر (استغفار پیامبر)

روضه:

 امام کاظم (علیه‌السلام)

جلسه بیست و پنجم

احکام:

 زکات فطره: معنای نان خور


حجم: 13.1 مگابایت 

بحث اصلی:

شأن نزول سوره‌ی کافرون، شرح و توضیح آیات اول تا پنجم سوره‌ی کافرون (معنای عبادت)

روضه:

 حضرت علی اصغر(علیه‌السلام)

جلسه بیست و ششم

احکام:

 زکات فطره: زمان پرداخت

 

دریافت
حجم: 12.6 مگابایت

بحث اصلی:

 شرح و توضیح آیه‌ی ششم سوره‌ی کافرون

روضه:

 حضرت عباس (علیه‌السلام)

جلسه بیست و هفتم

احکام:

 زکات فطره: فطریه‌ی سادات


حجم: 14.4 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح سوره‌ی کوثر

روضه:

 هجوم به خانه‌ی حضرت زهرا (علیها السلام)

جلسه بیست و هشتم

احکام:

 رؤیت ماه


حجم: 12.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 شرح و توضیح سوره‌ی کوثر

روضه:

 دفن حضرت زهرا (علیها السلام)