مجموعه سخنرانی‌های سال 1435 هجری قمری.

نیمه شعبان

احکام:

 

 دریافت

حجم: 14.4 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

شب قدر اول

احکام:

 

 دریافت

حجم: 24.8 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

شب قدر دوم

احکام:

 

حجم: 18.4 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه: