سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق با سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات وهابیت».

جلسه اول

احکام:

 آب کشیدن متنجس به ادرار با آب قلیل

حجم: 13.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا سید الشهداء7 از شهادت خود بی‌اطلاع بودند؟

روضه:

 حضرت مسلم7

جلسه دوم

احکام:

 تطهیر ظرف متنجس

حجم: 21.1 مگابایت 

بحث اصلی:

پاسخ به شبهه: آیا سید الشهداء7 از شهادت خود بی‌اطلاع بودند؟

روضه:

 ورود کاروان سید الشهداء7 به کربلا

جلسه سوم

احکام:

 خوردن خوراکی نجس

حجم: 19 مگابایت 

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: چرا سید الشهداء7 با اطلاع قبلی خود را به کشتن و خانواده‌ی خود را به اسارت دادند؟ آیا ائمه: به دنبال حکومت بودند؟

روضه:

 حضرت رقیه3

جلسه چهارم

احکام:

 خوراندن غذای نجس به دیگران

حجم: 18.5 مگابایت 

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا ثوابی که برای عزاداری و زیارت سید الشهداء7 در روایات ذکر شده، منطقی است؟

روضه:

 جناب حر7

جلسه پنجم

احکام:

 نماز خواندن در مکان نجس

 دریافت

حجم: 18.4 مگابایت

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا ثوابی که برای عزاداری بیان شده، افراد را به گناه ترغیب نمی‌کند؟

روضه:

 حضرت عبد الله بن الحسن8

جلسه ششم

احکام:

 تصرف در مال دیگران

حجم: 20.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا ائمه: فرزندان خود را به نام خلفا نام‌گذاری کردند؟

روضه:

 حضرت قاسم7

جلسه هفتم

احکام:

 تصرف در مال غیر

حجم: 21.5 مگابایت 

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: چرا فضایل امام حسین7 در قرآن ذکر نشده است؟

روضه:

 عطش، حضرت علی اصغر7

جلسه هشتم

احکام:

 تصرف در مال غیر

حجم: 20.9 مگابایت 

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: چرا فضیلت زیارت در قرآن نیامده است؟

روضه:

 حضرت علی اکبر7

جلسه نهم

احکام:

 تصرف در مال غیر

حجم: 21.9 مگابایت 

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا توسل به ائمه شرک است؟

روضه:

 حضرت عباس7

جلسه دهم

احکام:

 رد مظالم

حجم: 20 مگابایت

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا توسل به ائمه شرک است؟

روضه:

 حوادث روز و شب عاشورا