سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق با سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «عوامل مؤثر بر تربیت».

جلسه اول

احکام:

وجود شکستگی یا زخم در اعضای غسل و وضو

حجم: 17.8 مگابایت 

بحث اصلی:

تربیت نفس از راه گوش

روضه:

روایت ریان بن شبیب

جلسه دوم

احکام:

شروط صحت نماز جماعت؛ نبودن مانع بین امام و مأمومین و خود مأمومین

حجم: 17.2 مگابایت 

بحث اصلی:

برتری تأدیب نفس بر تأدیب غیر، نقش عقل در تربیت نفس، تفاوت عقل و نکراء

روضه:

روایت ابن ابی محمود

جلسه سوم

احکام:

حضور صبی در صف جماعت

حجم: 16.7 مگابایت 

بحث اصلی:

تقدم رتبی تربیت نفس بر تربیت غیر، نقش عقل در تربیت

روضه:

حضرت رقیه3

جلسه چهارم

احکام:

اقتدا به جماعت از فاصله ی زیاد

حجم: 18 مگابایت 

بحث اصلی:

نقش رجاء به خدا در تربیت نفس

روضه:

حضرت حر;

جلسه پنجم

احکام:

تبعیت از امام

حجم: 17.6 مگابایت 

بحث اصلی:

نقش رجاء به خدا در تربیت نفس، فضیلت گریه بر سیدالشهداء7

روضه:

حضرت عبدالله بن حسن8

جلسه ششم

احکام:

گفتن تکبیرة الاحرام قبل از امام

حجم: 17 مگابایت 

بحث اصلی:

نقش رجا به خدا در تربیت نفس (رجاء صادق و کاذب)

روضه:

حضرت قاسم بن حسن8

جلسه هفتم

احکام:

تبعیت نکردن سهوی از امام

حجم: 16.3 مگابایت 

بحث اصلی:

نقش خوف و رجا به خدا در تربیت نفس

روضه:

عطش، حضرت علی اصغر7

جلسه هشتم

احکام:

فرادی کردن نماز جماعت

 دریافت

حجم: 15.8 مگابایت

بحث اصلی:

نقش خوف در تربیت نفس (آیا خوف باعث دوری از خدا نمی شود؟)

روضه:

روضه‌ی حضرت علی اکبر7

جلسه نهم

احکام:

رسیدن به رکوع امام

حجم: 18.8 مگابایت

بحث اصلی:

مروری بر مباحث گذشته، حد صحیح خوف و رجا، روایاتی در فضیلت اشک بر سید الشهداء7

روضه:

روضه‌ی حضرت عباس7

جلسه دهم

احکام:

 عدالت امام جماعت

 دریافت

حجم: 19.2 مگابایت

بحث اصلی:

 توجه به عوامل تربیت با نگاه به حال نفس، آیا اولیا خدا نیز خوف دارند؟

حوادث شب عاشورا

روضه:

 وداع امام حسین7