سخنرانی ایام فاطمیه سال 1435 هجری قمری، مطابق با سال 1393 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

 

حجم: 18.1 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 15.2 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

 

جلسه سوم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 13.5 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه چهارم

احکام:

 

حجم: 16 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه پنجم

احکام:

 

حجم: 14.7 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه: