سخنرانی ایام فاطمیه سال 1435 هجری قمری، مطابق با سال 1393 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

 

دریافت
حجم: 17.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

دریافت
حجم: 18.5 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه سوم

احکام:

 

دریافت
حجم: 18.2 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه چهارم

احکام:

 

دریافت
حجم: 17.7 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه: