سخنرانی ماه صفر سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

جلسه اول

احکام:

 

دریافت
حجم: 18.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

 دریافت
حجم: 19.3 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

 

جلسه سوم

احکام:

 

 دریافت
حجم: 14.9 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه چهارم

احکام:

 

 دریافت
حجم: 17.9 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه پنجم

احکام:

 

دریافت
حجم: 17.5 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه ششم

احکام:

 

 دریافت
حجم: 11.8 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه: