سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر».

جلسه اول

احکام:

خمس جهیزیه

 دریافت
حجم: 14 مگابایت

بحث اصلی:

 شرح توصیه‌ی پیامبر9 به سلمان؛ توصیه اول: قناعت.

روضه:

مصائب حضرت ابا عبدالله 7

جلسه دوم

احکام:

 برطرف کردن نجاست از دیوار یا فرش

 دریافت
حجم: 17.3 مگابایت

بحث اصلی:

امر به معروف و نهی از منکر و وجوب عمل به آن

روضه:

 روضه حضرت علی اصغر7

جلسه سوم

احکام:

 نجاست مایعات و جامدات

 دریافت
حجم: 17.1 مگابایت

بحث اصلی:

 امر به معروف و نهی از منکر: شرایط وجوب

روضه:

 کلمات امام عصر7 هنگام ظهور

جلسه چهارم

احکام:

 تفاوت سند زدن با انتقال مالکیت

 دریافت
حجم: 15.8 مگابایت

بحث اصلی:

 امر به مغروف و نهی از منکر: شرایط وجوب (اصرار بر گناه)

روضه:

 حضرت رقیه

جلسه پنجم

احکام:

 تفاوت سند زدن با انتقال مالکیت

 دریافت
حجم: 15.8 مگابایت

بحث اصلی:

 امر به مغروف و نهی از منکر: شرایط وجوب

روضه:

 مصائب کاروان سید الشهدا پس از عاشورا

جلسه ششم

احکام:

 تفاوت سند زدن با انتقال مالکیت - انتقال ملکیت با مصالحه

 دریافت
حجم: 14.2 مگابایت

بحث اصلی:

 امر به معروف و نهی از منکر: احتمال مفسده

روضه:

 اسارت اهل بیت:

جلسه هفتم

احکام:

 انواع معامله

 دریافت
حجم: 17 مگابایت

بحث اصلی:

 امر به معروف و نهی از منکر: آیا امر به معروف دخالت در حریم شخصی افراد نیست؟

روضه:

 مصائب حضرت امام موسی کاظم و امام حسین8

جلسه هشتم

احکام:

 وظیفه‌ی وراث در برابر اموال متوفی

 دریافت
حجم: 17.4 مگابایت

بحث اصلی:

 امر به معروف و نهی از منکر: مراحل امر به معروف

روضه:

حضرت اباالفضل

جلسه نهم

احکام:

 وام‌های بانکی

 دریافت
حجم: 16.7 مگابایت

بحث اصلی:

 امر به معروف و نهی از منکر: جمع‌بندی مباحث

روضه:

 مصائب حضرت زهرا، امیرالمؤمنین و حضرت اباعبدالله: