سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات عزاداری».

جلسه اول

احکام:

 

 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

۱- در غسل از بالا به پایین شستن شرط نیست، بیان ثمرات

۲- غیبت، معنای کلمه‌ی ذکر در تعریف غیبت

حجم: 17.1 مگابایت

بحث اصلی:

معنای حزن در مصائب ٱل الله، آیا حزن اختیاری است؟

روضه:

ورود کاروان سیدالشهدا به کربلا

جلسه سوم

احکام:

۱- وضو و غسل در صورت زخم

۲- غیبت؛ معنای کلمه عیب

 دریافت

حجم: 17.4 مگابایت

بحث اصلی:

آیا حزن و گریه خروج از تعادل نیست؟

روضه:

روضه‌ی حضرت رقیه

جلسه چهارم

احکام:

۱- خیس بودن محل مسح

۲- غیبت؛ معنای عیب شرعی

 دریافت

حجم: 15.6 مگابایت

بحث اصلی:

آیا حزن و گریه خروج از تعادل نیست؟

روضه:

حضرت حر;

جلسه پنجم

احکام:

۱- وضو یا غسل در تنگی وقت که وظیفه تیمم است

۲- معنای کلمه‌ی مخفی در تعریف غیبت

 دریافت

حجم: 17.7 مگابایت

بحث اصلی:

ملاک اعتدال ائمه: اند

روضه:

حضرت عبدالله بن حسن

جلسه ششم

احکام:

معنای مؤمن در احکام

حجم: 16.1 مگابایت 

بحث اصلی:

آیا این که امیرالمؤمنین سه فرزند به نام ابوبکر، عمر و عثمان داشته‌اند دلیل بر دوستی ایشان با خلفا بوده؟

روضه:

حضرت قاسم بن حسن

جلسه هفتم

احکام:

۱- وجود مانع برطرف نشدنی در اعضای وضو و غسل

۲- مسائل پیرامون غیبت: اهانت به مومن

 دریافت

حجم: 16.6 مگابایت

بحث اصلی:

آیا عزای حضرت سیدالشهدا با شادی تعارض دارد؟

آیا به خاطر مقامی که حضرت به واسطه‌ی شهادت پیدا کردند، نباید در عاشورا شاد بود؟

روضه:

عطش، حضرت علی اصغر

جلسه هشتم

احکام:

معنای کلمه‌ی غیاب در تعریف غیبت، موارد جواز غیبت (مورد اول: عیب آشکار)

 دریافت

حجم: 16.4 مگابایت

بحث اصلی:

آیا به خاطر مقامی که حضرت به واسطه‌ی شهادت پیدا کردند، نباید در عاشورا شاد بود؟

محرم زمان شور است یا شعور؟ زمان گریستن است یا نگریستن؟

روضه:

روضه‌ی حضرت علی اکبر

جلسه نهم

احکام:

موارد جواز غیبت (مورد دوم: غیبت مظلوم از ظالم)

 دریافت

حجم: 19.2 مگابایت

بحث اصلی:

محرم زمان شور است یا شعور؟ زمان گریستن است یا نگریستن؟

روضه:

حضرت عباس

جلسه دهم

احکام:

۱- چند مسئله محل ابتلاء در وضو و غسل

۲- موارد جواز غیبت (مورد سوم: مشورت)، کفاره غیبت، شنیدن غیبت

 دریافت

حجم: 17.7 مگابایت

بحث اصلی:

آیا بهتر نیست به‌جای عزاداری و خرج در این مسیر، به دست‌گیری از دیگران بپردازیم؟

روضه:

وداع امام حسین