مجموعه سخنرانی‌های سال 1433 هجری قمری.

شهادت امام باقر

احکام:


 دریافت
حجم: 23.9 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:


شهادت امام صادق

احکام:

بازی با آلات قمار

دریافت
حجم: 22.5 مگابایت 

بحث اصلی:

زندگی امام صادق

روضه:

جسارت منصور به امام صادق

میلاد پیامبر و امام صادق

احکام:

خواندن سوره جمعه و منافقون در نماز ظهر جمعه

 دریافت
حجم: 14.2 مگابایت

بحث اصلی:

الطافی که خداوند به برکت پیامبر بر این امت ارزانی داشته

روضه:

-