سخنرانی ایام فاطمیه سال 1433 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی با موضوع «وضعیت ایمانی جامعه‌ی مسلمانان در عصر پیامبر».

جلسه اول

احکام:

خواندن نماز مغرب و عشا پس از نیمه شب

دریافت
حجم: 14.2 مگابایت 

بحث اصلی:

وضعیت ایمانی مسلمان در اواخر زندگی پیامبر با استناد به آیات قرآن

روضه:

هجوم به خانه ی امیرالمومنین

جلسه دوم

احکام:

پدید آمدن خلل در نماز بر اثر جهل مسئله

دریافت
حجم: 12.8 مگابایت 

بحث اصلی:

وضعیت ایمانی مسلمان در اواخر زندگی پیامبر با استناد به آیات قرآن

روضه:

شکایت امیرالمومنین به پیامبر پس از دفن حضرت زهرا

جلسه سوم

احکام:

تراشیدن ریش

دریافت
حجم: 12 مگابایت 

بحث اصلی:

وضعیت ایمانی مسلمان در اواخر زندگی پیامبر با استناد به آیات قرآن، تحلیل وقایع پس از شهادت پیامبر

روضه:

وصیت حضرت زهرا به امیرالمومنین