سخنرانی ماه رمضان سال 1432 هجری قمری، مطابق با سال 1390 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

خوردن در وسط روزه

دریافت
حجم: 12.8 مگابایت 

بحث اصلی:

فراموشی آخرت

روضه:

حضرت زهرا

جلسه دوم

احکام:

استفاده از دارو برای روزه‌دار

دریافت
حجم: 12 مگابایت 

بحث اصلی:

خوف از خدا

روضه:

حضرت زهرا

جلسه سوم

احکام:

جهل در احکام مسافر

 دریافت
حجم: 12.8 مگابایت

بحث اصلی:

خوف از خدا، تذکرات اخلاقی

روضه:

حضرت علی اصغر

جلسه چهارم

احکام:

ثبوت ماه

دریافت
حجم: 13.2 مگابایت
 

بحث اصلی:

تذکراتی پیرامون پایان ماه مبارک رمضان

روضه:

وداع امام حسین