مجموعه سخنرانی‌های سال 1432 هجری قمری.

محرم جلسه اول

احکام:

 

 دریافت
حجم: 16.6 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

محرم جلسه دوم

احکام:

 

 دریافت
حجم: 18 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

 

شهادت امام صادق

احکام:

احکامی پیرامون ثبت نام حج، خمس قبر و کفن

دریافت
حجم: 22.5 مگابایت 

بحث اصلی:

تذکرات اخلاقی

روضه:

امام صادق

شهادت امام باقر

احکام:

کفایت غسل از وضو

دریافت
حجم: 23.9 مگابایت 

بحث اصلی:

فعالیت‌های امام سجاد و امام باقر در گسترش اسلام

روضه:

امام باقر و امام حسین