سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1432 هجری قمری مطابق با سال 1389 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

 

حجم: 15.9 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

حجم: 15.8 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

 

جلسه سوم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 16 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه چهارم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 17.3 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه پنجم

احکام:

 

حجم: 17.2 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه ششم

احکام:

 

حجم: 16.6 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هفتم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 17.3 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هشتم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 16.5 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:


جلسه نهم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 15.6 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دهم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 17.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه: