سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1432 هجری قمری مطابق با سال 1389 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

 غیبت

 دریافت

حجم: 14.4 مگابایت

بحث اصلی:

 چگونه برخی هم دیندارند و هم گناهکار و گناه آها را از راه دین خارج نکرده؟!

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 17.8 مگابایت

بحث اصلی:

آثار گناه و زمان تاثیر آن

روضه:

 حضرت رقیّه سلام الله علیها

جلسه سوم

احکام:

 

حجم: 15.8 مگابایت

بحث اصلی:

 آثار گناه، گفتاری پیرامون توبه

روضه:

 توبه حرّ بن یزید ریاحی رضوان الله تعالی علیه

جلسه چهارم

احکام:

 

حجم: 16.9 مگابایت

بحث اصلی:

 آثار گناه، عاقبت تکرار گناه

روضه:

 حضرت عبدالله بن حسن علیهما السلام

جلسه پنجم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 16.5 مگابایت

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: خدا این قدرها هم سخت گیر نیست!

روضه:

 حضرت قاسم بن الحسن علیهما السلام

جلسه ششم

احکام:

 

حجم: 17.2 مگابایت

بحث اصلی:

 ادامه بحث شب گذشته

روضه:

 حضرت علی اصغر سلام الله علیه

جلسه هفتم

احکام:

 

حجم: 17.4 مگابایت

بحث اصلی:

 مرور مباحث گذشته، معنای صحیح رحمت خدا

روضه:

 حضرت علی اکبر علیه السلام

جلسه هشتم

احکام:

 

حجم: 18.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام

جلسه نهم

احکام:

 

حجم: 17.6 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دهم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 19 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه یازدهم

احکام:

 

حجم: 17.3 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه: