سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1429 هجری قمری مطابق با سال 1386 هجری شمسی با موضوع «پاسخ به شبهات عزاداری».

جلسه اول

احکام:

 بقای بر جنابت در روزه‌ی مستحبی مبطل نیست

 دریافت

حجم: 11 مگابایت

بحث اصلی:

 اهمیت دوستی، دوستی های دنیوی همیشگی نیستند

روضه:

 روایت ریان بن شبیب

جلسه دوم

احکام:

 پاک کنندگی باران و برف

حجم: 16.4 مگابایت

بحث اصلی:

پاسخ به شبهه: آیا زمین و آسمان بر سید الشهدا7 گریستند؟

اهمیت دوستی، تاثیر دوستی بر عاقبت افراد

روضه:

 حضرت مسلم

جلسه سوم

احکام:

 آثار نجاست نجس نیست

حجم: 15.8 مگابایت

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: مشکی پوشیدن برای عزای ائمه: مکروه نیست

با چه کسانی نباید رفاقت کرد؟ اهل معصیت، انسان نادان، دروغ گو

روضه:

 حضرت رقیه3

جلسه چهارم

احکام:

 خون معفو در نماز

 دریافت

حجم: 16.1 مگابایت

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: امام حسین7 شیعه می خواهند یا عزادار؟

فاصله گرفتن از دوستان بد

روضه:

 جناب حر;

جلسه پنجم

احکام:

 اک بودن بدن و لباس نمازگزار، لباس هایی که ساتر عورت نیست لازم نیست پاک باشد

 دریافت

حجم: 17.2 مگابایت

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا صورت‌های فعلی عزاداری بدعت نیست؟

دوستی نکردن با قاطع رحم

روضه:

 حضرت عبدالله بن الحسن8

جلسه ششم

احکام:

 اگر تطهیر لباس و بدن موجب قضا شدن نماز شود،لازم نیست، تطهیر خون قروح و جروح لازم نیست

 دریافت

حجم: 18.8 مگابایت

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا شیوه‌ی فعلی عزاداری بدعت است؟

خطر مجالست با اهل معصیت، ویژگی دوست خوب

روضه:

 حضرت قاسم;

جلسه هفتم

احکام:

 اقسام مسابقات و احکام آن

حجم: 16.2 مگابایت

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا تبرک جستن به سنگ و چوب‌های حرم صحیح است؟

ویژگی‌های دوست خوب

روضه:

 عطش، حضرت علی اصغر7

جلسه هشتم

احکام:

 اقسام مسابقات و احکام آن

حجم: 16.9 مگابایت 

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: ضرر زدن به بدن حرام است و در نتیجه سینه زنی و... حرام است پاسخ: حضرت یعقوب از شدت گریه نابینا شد

ویژگی های دوست خوب: راستگویی،امانت داری، حیا، نیکی به دیگران   

روضه:

حضرت علی اکبر7

جلسه نهم

احکام:

 تمسخر دیگران حرام است

 دریافت

حجم: 18.4 مگابایت

بحث اصلی:

 معنای لا ضرر چیست، ویژگی های دوست خوب

روضه:

 توسل زن پاکستانی به حضرت عباس، روضه حضرت عباس

جلسه دهم

احکام:

 تصرف در مال غیر

 دریافت

حجم: 17.7 مگابایت

بحث اصلی:

 پاسخ به شبهه: آیا روایاتی که ثواب زیادی برای گریه بر سبد الشهدا7 اعلام می‌کند مردم را به گناه تشویق نمی کند؟

روضه:

 حوادث شب عاشورا