سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1429 هجری قمری مطابق با سال 1386 هجری شمسی.

جلسه اول

احکام:

 

حجم: 15.7 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 14.3 مگابایت

بحث اصلی:


روضه:

 

جلسه سوم

احکام:

 

حجم: 13.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه چهارم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 16.9 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه پنجم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 18.6 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه ششم

احکام:

 

حجم: 17.8 مگابایت

 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هفتم

احکام:

 

حجم: 16.5 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هشتم

احکام:

 

حجم: 15.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:


جلسه نهم

احکام:

 

حجم: 12.8 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دهم

احکام:

 

حجم: 15.4 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه: