سخنرانی ایام فاطمیه سال 1426 هجری قمری مطابق با سال 1384 هجری شمسی با موضوع «بندگی خدا».

جلسه اول

احکام:

 

 دریافت

حجم: 14 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دوم

احکام:

 

حجم: 14.3 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه سوم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 15.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه چهارم

احکام:

 

حجم: 14.9 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه پنجم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 12.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه ششم

احکام:

 

حجم: 16.9 مگابایت 

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هفتم

احکام:

 

حجم: 13.5 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه هشتم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 15.2 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه نهم

احکام:

 

 دریافت

حجم: 17.1 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه:

 

جلسه دهم

احکام:

 

حجم: 15.7 مگابایت

بحث اصلی:

 

روضه: