سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1425 هجری قمری مطابق با سال 1382 هجری شمسی، با موضوع «عزاداری سیدالشهداء علیه السلام».

جلسه اول

احکام:

تصرف در مال مشترک (مانند ارث)

حجم: 15.4 مگابایت 

بحث اصلی:

اقامه‌ی عزای سیدالشهداء7 موضوعیت و طریقیت دارد، عزاداری امام حسین7 مصداق بندگی خداوند است.

روضه:

روایت ابن ابی محمود، برداشتن بیعت از اصحاب و همراهان

جلسه دوم

احکام:

تصرف در مال غیر، تصرف در ارث کسی که وارث صغیر دارد، ولیّ طفل کسیت؟

حجم: 15.7 مگابایت

بحث اصلی:

نکاتی پیرامون بندگی خدا، عزاداری مصداق بندگی خداست (موضوعیت دارد)، گریه بر حضرت سیدالشهداء7 نشانه ایمان است.

روضه:

ورود کاروان امام حسین7 به کربلا

جلسه سوم

احکام:

تقسیم و افراز مال مشترک

حجم: 14.8 مگابایت

بحث اصلی:

 اقامه‌ی عزای سیدالشهداء7 موضوعیت و طریقیت دارد، عزاداری امام حسین7 مصداق بندگی خداوند است.

روضه:

حضرت رقیه3

جلسه چهارم

احکام:

در اموال صغیری که قیم ندارد (در ارث)

حجم: 14.6 مگابایت

بحث اصلی:

بندگی و معرفت خدا، مقایسه عمر سعد لعنة الله علیه  و جناب حر;

روضه:

جناب حر;

جلسه پنجم

احکام:

چگونگی شراکت طلب‌کار در ارث، تصرف در ما ترک کسی که بدهی دارد

 دریافت

حجم: 17.2 مگابایت

بحث اصلی:

بندگی خدا، بیاناتی پیرامون حضرت مسلم;

روضه:

حضرت مسلم;

جلسه ششم

احکام:

ادا دیون میت

 دریافت

حجم: 16.6 مگابایت

بحث اصلی:

توضیح موضوعیت اقامه‌ی عزا برای حضرت سیدالشهداء7، آثار جانبی عزاداری، فضایل زیارت حضرت سیدالشهدا7

روضه:

حضرت قاسم7

جلسه هفتم

احکام:

 تصرف در سهم الارث در فرضی که بقیه وراث حاضر به دادن بدهی میت نیستند (طبق نظر آقای خویی، سیستانی و وحید)

حجم: 15.4 مگابایت

بحث اصلی:

تذکراتی پیرامون امام عصر7

روضه:

حضرت علی اصغر7

جلسه هشتم

احکام:

گرفتن مالی که خمس آن داده نشده

 دریافت

حجم: 14.9 مگابایت

بحث اصلی:

 معنای صحیح روایاتی که می‌گوید خمس بر شیعه حلال شده است، علاقه اهل‌بیت: به پیامبر9

روضه:

حضرت علی‌اکبر7

جلسه نهم

احکام:

گرفتن مالی که خمس آن داده نشده (تکرار مسئله)

حجم: 15.8 مگابایت

بحث اصلی:

بیانی جدید و کامل‌تر در توضیح شبهه‌ی تحلیل خمس، بصیرت در دین، اهمیت دین

روضه:

حضرت عباس7