سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی.
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات مطرح در جامعه».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (3)

سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح فرازهایی از زیارت عاشورا».

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1436

سخنرانی ایام فاطمیه 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (3)

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «شرح فرازهایی از زیارت عاشورا».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1435 - (1)

سخنرانی ماه رمضان سال 1435 - (1)

سخنرانی ماه مبارک سال 1435 هجری قمری، مطابق یا سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح و توضیح سور جزء 30 قرآن کریم».

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1434

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1392 هجری شمسی با موضوع «شرح خطابه‌ی فدکیه».

ادامه مطلب...

سایر مراسم های سال 1434

سایر سخنرانی‌های سال 1434 هجری قمری. 

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1433

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1433 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی با موضوع «وضعیت ایمانی جامعه‌ی مسلمانان در عصر پیامبر».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1432 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1432 هجری قمری مطابق با سال 1389 هجری شمسی.

ادامه مطلب...