سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق با سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «عوامل مؤثر بر تربیت».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1435

سخنرانی ماه صفر سال 1435
سخنرانی دهه‌ی دوم ماه صفر سال 1435 هجری قمری مطابق سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه‌ی متقین».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1434

سخنرانی ماه صفر سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1434 - (2)

سخنرانی شب‌های ماه مبارک رمضان سال 1434 هجری قمری، مطابق با سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «برزخ» و «اختلاف در شب‌های قدر».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1433 - (2)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1433 هجری قمری مطابق سال 1390 هجری شمسی با موضوع «شرح وصیت امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1432

سخنرانی ماه رمضان سال 1432 هجری قمری، مطابق با سال 1390 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1431 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1431 هجری قمری مطابق با سال 1388 هجری شمسی، با موضوع «وصیت امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی».
ادامه مطلب...