سخنرانی ماه محرم سال 1438 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1438 هجری قمری مطابق با سال 1395 هجری شمسی با موضوع «راه‌های تقویت دین‌داری».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1438 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1438 هجری قمری مطابق با سال 1395 هجری شمسی با موضوع «قساوت قلب».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1438 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1438 هجری قمری مطابق با سال 1395 هجری شمسی
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1438

سخنرانی ماه صفر سال 1438

سخنرانی ماه صفر سال 1438 هجری قمری مطابق با سال 1395 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...