سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی.
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات مطرح در جامعه».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (3)

سخنرانی ماه محرم سال 1436 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1436 هجری قمری مطابق سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح فرازهایی از زیارت عاشورا».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436

سخنرانی ماه صفر سال 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1436

سخنرانی ایام فاطمیه 1436 هجری قمری مطابق با سال 1393 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1436 - (1)

سخنرانی ماه رمضان سال 1436 - (1)

سخنرانی ماه مبارک سال 1436 هجری قمری، مطابق با سال 1394 هجری شمسی، با موضوع «شرح و توضیح سور جزء 30 قرآن کریم».

ادامه مطلب...

سخنرانی هفتگی مسجد 1436

سخنرانی هفتگی مسجد 1436


ادامه مطلب...