سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق با سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «عوامل مؤثر بر تربیت».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق با سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات وهابیت».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (3)

سخنرانی ماه محرم سال 1435 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1435 هجری قمری مطابق سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «شرح فرازهایی از زیارت عاشورا».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1435

سخنرانی ماه صفر سال 1435
سخنرانی دهه‌ی دوم ماه صفر سال 1435 هجری قمری مطابق سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه‌ی متقین».
ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1435 - (1)

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1435 هجری قمری، مطابق با سال 1393 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1435 - (2)

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1435 هجری قمری، مطابق با سال 1393 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1435 - (1)

سخنرانی ماه رمضان سال 1435 - (1)

سخنرانی ماه مبارک سال 1435 هجری قمری، مطابق یا سال 1393 هجری شمسی، با موضوع «شرح و توضیح سور جزء 30 قرآن کریم».

ادامه مطلب...

سایر مراسم های سال 1435

مجموعه سخنرانی‌های سال 1435 هجری قمری.
ادامه مطلب...