سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر».
ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «پاسخ به شبهات عزاداری».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1434 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه صفر سال 1434

سخنرانی ماه صفر سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1391 هجری شمسی، با موضوع «شرح خطبه متقین».

ادامه مطلب...

سخنرانی فاطمیه سال 1434

سخنرانی ایام فاطمیه سال 1434 هجری قمری مطابق با سال 1392 هجری شمسی با موضوع «شرح خطابه‌ی فدکیه».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1434 - (1)

سخنرانی ماه مبارک رمضان سال 1434 هجری قمری، مطابق با سال 1392 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1434 - (2)

سخنرانی شب‌های ماه مبارک رمضان سال 1434 هجری قمری، مطابق با سال 1392 هجری شمسی، با موضوع «برزخ» و «اختلاف در شب‌های قدر».

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1434 - (3)

سخنرانی شب‌های قدر ماه مبارک رمضان سال 1434 هجری قمری، مطابق با سال 1392 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سایر مراسم های سال 1434

سایر سخنرانی‌های سال 1434 هجری قمری. 

ادامه مطلب...