سخنرانی ماه محرم سال 1432 - (1)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1432 هجری قمری مطابق با سال 1389 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1432 - (2)

سخنرانی دهه‌ی اول محرم الحرام سال 1432 هجری قمری مطابق با سال 1389 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه محرم سال 1432 - (3)

سخنرانی دهه‌ی سوم محرم الحرام سال 1432 هجری قمری مطابق با سال 1389 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سخنرانی ماه رمضان سال 1432

سخنرانی ماه رمضان سال 1432 هجری قمری، مطابق با سال 1390 هجری شمسی.

ادامه مطلب...

سایر مراسم های سال 1432

مجموعه سخنرانی‌های سال 1432 هجری قمری.

ادامه مطلب...